Dugnad 2018

Informasjon om dugnad i båthavna

Innkallingen til årets dugnader er nå sendt ut til alle pr post. -----

Historikk

F.O.M året 2017 skal lagring av opplagsutstyr avtales med havnesjef.

De som har båt på land holder det ryddig rundt egen båt.
Dugnaden kan også utføres som grasklipping og rydding i løpet av sesongen.

VIKTIG ! 

Alle må huske å skrive seg på dugnadslista som ligger i vaktbua. Dugnaden er ikke ferdig før alle oppdrag er utført. Vi håper på en positiv dugnadsånd fra alle.

NB
Dugnad 2017, vårpuss og klargjøring i havna er gjennomført jfr. dugnadslista MEN vi må ha flere dugnader som ikke står på noen liste.
Det er forøvrig montert nye brygger på putten og det kommer en ny lysmast som er godkjent. . Det er montert 1 ny brygge del på brygge 5 

Bildene under er fra dugnad 2016

19. mai. 2016
Dugnadskveld i båthavna!
Dugnadsjef Erik går igjennom oppgavene for kvelden
Pumpehuset ferdigstilles 

Deler av gjestebrygge heises på plass og "forankres" i det flotte ankeret vårtServeringsteltet ble også satt opp


Kjell i kjent stilDugnad 10. mai 2016


Båtsesongen rykker stadig nærmere og dugnadsgjengen er igang igjen. I kveld var det siste runde med beising, snekring av pumpehus samt raking og "shining".Dugnad 3. mai 2016

Kvelden ble benyttet til beising av klubbhus, raking,graving av Kabelgaten til videoovervåkingen samt oppsett av stolper til videoovervåking.

Bilder fra dugnaden 26. april


Flott innsats fra dugnadsgjengen 18. april 2016

Før i tiden...1978

Dugnad i 1978. Fra venstre: Gunnar Dulsrud, Knut Sagstuen, Einar Edland,
Per Prestkværn (i traktor) og Georg Nordeng
.