Medlemsinfo

St. Hans på moloen

Priser:


Innskudd:                  0,-
Medlemskont.          650,- 

Havneavgift:


kr. 450 ,- pr.m. inntil 2,49 m. 
kr. 500,- pr.m  2,5 - 2,99 m 
kr. 550,- pr.m  3,0 - 3,49 m 
kr. 600,- pr.m. 3,5 - 3,99 m 
kr. 700,- pr.m. 4,0 m og over
kr. 200,- Innerst 
Kr 500,- pr uke for leie av plass

Vinteropplag i havna:


Opplagsavgift: kr. 600,- 

Vi har ledige båtplasser Ta kontakt med styreleder på e-post eller telefon.


Anskaffelse av videoovervåkingsløsning


Årsmøtet ga styret fullmakt til å gå videre med anskaffelse av videoovervåkingsløsning i båthavna. Vi har nå innhentet anbud fra tre ulike leverandører. I styremøte den 5. april 2016 ble NOKAS AS valgt som leverandør. 

Vi har besluttet anskaffelse av totalt 4 kamera som skal dekke alle 6 bryggene samt gjestebrygge. Løsningen er oppe og igang fra 1. juni 2016.