Velkommen !

Velkommen til Moelv Båtforening sine nettsider!

Moelv Båtforening sin båthavn ligger i idylliske omgivelser ved Mjøsas bredder.

Vi har i dag ca 200 båtplasser fordelt på 6 brygger samt en populær gjestebrygge. 

Trenger du båtplass?
Send melding med navn, adresse, telefon nr og mail adresse. Størrelse på din båt og type til Arthur Western, 93 04 57 41, arthurw@boligpartner.no
Vi har videoovervåking av hele anlegget.


Infoskriv
Moelv Båtforening har hatt en fantastisk sommer med stor aktivitet og mange båter i gjestehavna. Det har også i sommer vært servering fra klubbhuset. Vi har pr. i dag ventelister for å få båtplass hos oss. Det sier noe om hvor populær foreningens båtplasser er.
Etter en vannrik vår/forsommer med flom og en sommer med rekordvarme håper jeg alle har hatt mulighet til å være mange timer på Mjøsa. Nå nærmer vi oss høst og vinteropplag av båter.

Vinteropplag

Det vil også i år bli mulighet for å lagre båter i havneområdet. Vi har for øvrig innført noen enkle regler:


  • Det må varsles på forhånd slik av vi har mulighet for å registrere hvem som ønsker plass.
  • Det må forhåndsbetales. Når dette er gjort vil du få tildelt en merkelapp som skal festes på båten slik vi har oversikt over hvem som eier båtene. 
  • Det vil være faste heisedager. Disse kommer vi tilbake til. Skal det heises utenom disse dagene må det varsles og hvem som heiser må oppgis.
  • Båter som blir plassert i vinteropplag uten at båtforeningen er varslet og fått tildelt plass vil bli fjernet på båteierseiers regning.

Det står pr. dags dato noen umerkede båter i opplag ved havna. Noen av disse vet vi ikke hvem eier. Disse vil bli fjernet og kjørt bort før første heisedag nå i høst. Eier du en av disse båtene eller har kjennskap til eier av så meld fra til styret. 
Vi ønsker å merke opp og lage en ryddig og oversiktlig opplagsplass til beste for alle brukere. Derfor må vi gjøre en ryddejobb nå i høst.

Innkjøpt utstyr og vedlikehold

Det er kjøpt inn en del utriggere som må monteres på rett plass. Dette rakk vi ikke i vår på grunn av flom og at sommeren kom og tok oss. Håper det kan være stemning for å ha en dugnad en lørdag nå i høst for å montere dette. Vi kommer tilbake til en eventuell innkalling i forbindelse med dette.

Fundamentet til gangbrua på brygge 4 er i ferd med å gli ut. Dette må utbedres og vi håper dette kan utføres i løpet av høsten.

Klubbhuset med kjøkken

Klubbhuset ble vannskadet under flommen. Dette har vi fått utbetalt skadeserstatning for . Disse pengene ønsker vi å bruke til å utbedre kjøkkenet til uteserveringen. I tillegg ønsker vi å ta litt av garasjen som lager til dette kjøkkenet. Dette for å tåle en kontroll av mattilsynet og at driver kan servere noe mere mat enn hva som blir gjort i dag.

Vi ønsker også å se på eksisterende tegninger av klubbhuset og eventuelt sette i gang neste byggetrinn. Dette vil være et tak som erstatter teltet som står der pr i dag.

Utomhus

Det er utarbeidet en utomhusplan av området. Dette ble i sin tid utført av arkitekt Østerheim. Er denne fortsatt hensiktsmessig ønsker vi å se på muligheten for å starte opp dette arbeidet rundt foreningens hus.


50 års jubileum

Det vil 13 oktober bli arrangert en markering av dette jubileet. Det vil bli sendt ut egen invitasjon i forbindelse med dette. Sted vil være Spritbua i Moelv


Hilsen 
Styret

Tormod Kvisler, Leder