Velkommen !

Velkommen til Moelv Båtforening sine nettsider!

Moelv Båtforening sin båthavn ligger i idylliske omgivelser ved Mjøsas bredder.

Vi har i dag ca 200 båtplasser fordelt på 6 brygger samt en populær gjestebrygge. 

Trenger du båtplass?
Send melding med navn, adresse, telefon nr og mail adresse. Størrelse på din båt og type til Arthur Western, 93 04 57 41, arthurw@boligpartner.no

Vi har videoovervåking av hele anlegget.

Mars 2018
Nytt styre og leder for Moelv Båtforening. Gå til: Styret og Bryggesjefer


Innkalling til årsmøte
Onsdag 28. februar, kl. 19.00, 2018
(Styret møter kl. 18.00)
Sted: Klubbhuset


Dagsorden:
  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling, valg av dirigent og referent
  3. Årsberetning
  4. Revidert regnskap og budsjett
  5. Fastsettelse av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter
  6. Innkomne saker
  7. Valg etter vedtektene §6
  8. Avslutning
Innkomne saker (forslag) må være styret i hende senest 6 dager før årsmøtet.

Frasigelse av styreverv og andre verv sendes senest 18. februar 2018 til valgkomiteen ved:
Tor Inge Asmundsen:
Tlf. 976 71 293
Tormod Kvisler:
Tlf. 911 46 389

Styret håper på godt fremmøte.

Kjell Engen
Leder
Tlf. 482 28 310

Også i år en viktig beskjed til alle medlemmer
Oppsigelse av plass må skje før 15. mars. 2018
Ønske om endring av plass, større-ny plass eller lignede må meldes styret omgående. Utlån av havneplass skal iflg. havnereglement avgjøres av styret.